WO II 1945  - 8

  

 

 

 

Tegen het kozijn waar eens de keukendeur gehangen heeft leunt dhr de Lange en stamelt iets oudjes en van een poes die ergens onder het puin angstig zit te miauwen. Een instortende muur doet ons de tuin in rennen daarbij een horde nemend van een tuin afscheiding en doet ons belande in de tuin van een kantoor gebouw waar een schuilkelder is gebouwd. In deze beschermende ruimte zijn ver-schillende mensen van omliggende woningen. Langzaam dringt de werkelijke situatie tot mij door en een panische angst overvalt me, ik wilde maar weg uit die schuilkelder, weg uit dit bedreigde gebied maar een paar stevige handen hielden mij op de plek waar ik was

 

 

 

 

 

Carolina van Nasaustraat  Wilhelminakerk aan de Louise de Colignyplein
           Gemeente archief foto nr 015301 fotograaf onbekend