WO II 1945  - 6

  

 

 

AprochÍ

 

Overal voor kleine klusjes inzetbaar zonder vastomlijnd werkschema ook op deze fatale zaterdag 3 maart 1945 De fabrieksklok wijst 07.30 uur, de portier haalt de kaart van de Heer de Lange de expeditiechef uit het bestand reikt hem deze aan om af te stempelen op de tijdklok. De heer de Lange geeft de kaart terug met de mededeling dat hij eerst zijn ouders uit het Bezui denhout wil evacueren, waar elke morgen precies om 08.00 uur lucht-aanvallen worden uitgevoerd op bewegende doelen in de gehele wijk. Daar deze beschietingen ettelijke slachtoffers heeft geŽist zijn vele bewoners al vertrokken. Spontaan bood ik hem mijn hulp aan, met de toestemming die hij kreeg om gebruik te mogen maken van de fabrieksauto, een Ford í36 uitgerust met een gasgenerator (houtvergasser) was het een zichtbare opluchting voor hem.

Om 0745 uur vertrokken wij (de chef ex peditie, de chauffeur en mijn persoon tje) richting Bezuidenhout Het is een paar minuten voor acht, we rijden op het Spui als de Sirenes een lucht aanval aankondigt. De Ford wordt zo dicht mo gelijk langs de gevel geparkeerd en wij zoeken bescherming in het steegje AprochÍ, een nauwe gang tussen de pan den aan het Spui. Twintig minuten later klinkt het sein veilig en vervolgen wij onze weg met als doel de 1e v/d Bosch straat gelegen tussen de Bezuiden houtseweg en de Schenkkade. Statige herenhuizen bouwstijl einde 19e eeuw. Als wij het ouderlijk huis van de heer de Lange betreden, en aan zijn ouders zijn voorgesteld, worden de hoogst nood zakelijke goederen buiten op de aanhan ger geplaatst.

foto Gemeentearchief
        den Haag